14
December
2016

Fair value /

Reálná hodnota

Business Term of the Day

Definition

Fair value is an estimate of the market price of an item at a specific date.

Example sentence

All financial assets and liabilities for 2016 were recognized at fair value through profit or loss.

Comment

The reliability of determining fair value may differ based on the approaches used and information available. Fair value of accounting items traded on an active market can simply be the market price at the given measurement date (also called exit value). For items with only a limited or no market, fair value must be estimated using various criteria. Accounting standards such as GAAP and IFRS provide specific definitions of fair value as well as methods for estimating it in various circumstances. Fair value accounting can be contrasted to reporting at a historical cost basis, which determines asset value based on initial purchase cost.

Definice

Reálná hodnota je odhad tržní ceny položky ke konkrétnímu datu.

Příklad použití ve větě

Všechna finanční aktiva a pasiva za rok 2016 byla klasifikována v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty.

Poznámka

Spolehlivost stanovení reálné hodnoty se může lišit v závislosti na použitých přístupech a dostupných informacích. Reálná cena účetních položek obchodovaných na aktivním trhu může být prostě tržní cenou k danému datu měření (která se nazývá také výstupní hodnota). Pro položky s omezeným nebo neexistujícím trhem je nutné reálnou hodnotu odhadnout pomocí různých kritérií. Účetní standardy jako GAAP nebo IFRS uvádějí konkrétní definice reálné hodnoty, stejně jako postupy, jak ji za různých podmínek odhadovat. Účtování v reálné hodnotě je možné postavit oproti oceňování na základě historických cen, které stanovuje hodnotu aktiv na základě původní kupní ceny.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us