17
April
2019

Family office /

Rodinná kancelář

Business Term of the Day

Definition

A family office is a wealth management company that manages the assets of a very wealthy family.

Example sentence

The management of Voltic was celebrating after a prominent family office threw the company a lifeline by making a substantial investment into the company.

Comment

As the services of a family office are very costly, they are used only by families of ultra-high net worth individuals (which are classified as having more than $30 million in investable assets). A family office makes investments on behalf of the family, manages the family real estate, and may also provide additional services such as accounting, tax and legal advisory, organization of philanthropic activities, and potentially much more. A family office typically serves only one family, but multi-family offices providing assistance to several families also exist. Family offices can be attractive to small companies seeking needed investment, venture capital or private equity partnerships, and hedge fund managers as qualified investor sources of investable funds.

Definice

Rodinná kancelář je společnost spravující majetek, která řídí aktiva velmi bohaté rodiny.

Příklad použití ve větě

Management společnosti Voltic oslavoval poté, co prominentní rodinná kancelář společnosti hodila záchranný kruh tím, že provedla významnou investici do společnosti.

Poznámka

Jelikož služby rodinných kanceláří jsou velmi nákladné, využívají je jen rodiny osob s ultra vysokým čistým jměním (které mají více než 30 milionů dolarů v investovatelných aktivech). Rodinná kancelář provádí investice jménem rodiny, spravuje rodinné nemovitosti, a může poskytovat také další služby jako účetnictví, daňové a právní poradenství, organizaci filantropických činností a potenciálně ještě mnohem více. Rodinná kancelář typicky slouží jen jedné rodině, ale existují také vícerodinné kanceláře, které poskytují pomoc několika rodinám. Rodinné kanceláře mohou být atraktivní pro malé společnosti, které hledají potřebné investiční, venture kapitálové nebo private equity partnerství, a pro manažery hedge fondů coby zdroje investovatelných prostředků od kvalifikovaných investorů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us