28
January
2021

Fast-moving consumer goods (FMCG) /

Rychloobrátkové spotřební zboží

Business Term of the Day

Definition

FMCG are low-cost products that sell quickly.

Example sentence

Facebook announced that it will offer anonymized data to its advertisers in the FMCG sector to enable them to track whether ad campaigns translate into offline purchases.

Comment

Common examples of FMCG include fresh food, toiletries, and soda. Also known as consumer packaged goods, this product sector is generally characterized by low prices, short shelf lives, and high turnover. Although retailers typically do not make much profit on each item (as they have low profit margins), they make up for this by selling large quantities (high sales volumes). The recurring nature of such sales makes these goods more prone to impulse buying. They can be contrasted with such durable goods as major appliances and cars, which cost more, last longer (and so are sold less frequently), and generally involve more thought prior to purchase.

Definice

Rychloobrátkové spotřební zboží jsou produkty s nízkou cenou, které se rychle prodávají.

Příklad použití ve větě

Facebook oznámil, že bude nabízet anonymizovaná data svým inzerentům v sektoru FMCG, aby jim umožnil sledovat, jestli se reklamní kampaně odrážejí v offlinových prodejích.

Poznámka

Běžné příklady FMCG (zkratka se používá i v češtině) zahrnují čerstvé potraviny, drogerii a nealkoholické nápoje. Označuje se také jako balené spotřební zboží. Tento sektor produktů se obecně vyznačuje nízkými cenami, krátkou trvanlivostí a vysokou obrátkou. Ačkoli maloobchodníci typicky nemají velký zisk z každé položky (jelikož mají nízké ziskové marže), vynahrazují si to prodejem velkých množství položek (vysokým objemem prodejů). Kvůli opakované povaze těchto prodejů je toto zboží náchylnější na impulzivní nakupování. Je možné je postavit oproti zboží dlouhodobé spotřeby jako větším zařízením nebo automobilům, které stojí víc, vydrží déle (takže se prodávají méně často) a obecně se zákazníci musí více zamyslet, než si je koupí.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us