8
September
2021

Fear of missing out /

Strach z promeškání

Business Term of the Day

Definition

Fear of missing out is a form of anxiety that is nowadays fueled especially by social networks and makes people feel they are missing out on interesting opportunities that others are taking advantage of.

Example sentence

The fear of missing out compelled her to watch the program about vampires even though she is not the slightest bit interested in that topic.

Comment

Fear of missing out (often abbreviated as FOMO) makes people do things not because they want to but rather because they are afraid of missing something important. They might be constantly checking Facebook or other social networks because they don’t want to miss even a single new post out of fear that they could miss an interesting conversation, event, or investment opportunity. This can lead to a person’s having a life more virtual than real. Some people may be completely overwhelmed by the amount of new information and get depressed because others seem to do more things, have better opportunities, and be more pretty, successful or happy. Clever marketers can sometimes take advantage of FOMO to sell products or services.

Definice

Fear of missing out nebo-li strach z promeškání je druh úzkosti, která je v dnešní době podněcována zejména sociálními sítěmi a vyvolává v člověku pocit, že mu unikají zajímavé příležitosti, kterých ostatní využívají.

Příklad použití ve větě

Strach z toho, že o něco přijde, ji přiměl sledovat pořad o upírech, i když ji to téma vlastně ani trochu nezajímá.

Poznámka

Strach z promeškání (často se používá i anglická zkratka FOMO) nutí lidi dělat věci ne proto, že by je chtěli dělat, ale proto, že se bojí, že něco důležitého promeškají. Neustále sledují Facebook nebo jiné sociální sítě a nechtějí přijít o jediný nový příspěvek ze strachu, že by jim mohla uniknout zajímavá konverzace, událost nebo investiční příležitost. To vede spíše k virtuálnímu než skutečnému životu a některé lidi může množství nových informací zcela zahltit a dovést až k depresím, protože se jim zdá, že ostatní toho stíhají více, mají lepší příležitosti, jsou hezčí, úspěšnější nebo šťastnější. Chytří obchodníci mohou využívat FOMO k prodeji produktů nebo služeb.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us