20
September
2016

Featherbedding /

Featherbedding

Business Term of the Day

Definition

Featherbedding refers to the employment of more workers than would strictly be necessary.

Example sentence

ACME claimed that the requirement to have three people in its trains at all times was mere featherbedding and would substantially drive up the cost to transport goods.

Comment

Featherbedding typically arises as a result of union contracts requiring a certain number of employees, though it may also be applied to such areas as administrative bloat with excess managers and other administrators. Unions may employ the strategy due to technological changes rendering certain jobs unnecessary. It can involve such means as hiring unneeded workers, restricting the amount of work that may be completed within a given time, or charging fees for services that are not performed. The practice is also known under such names as make-work and overmanning. The term featherbedding derives from the idea that feather beds are a symbol of excess pampering.

Definice

Termín „featherbedding“ označuje zaměstnávání více pracovníků, než je nutně nezbytné.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME tvrdí, že požadavek, aby v jejích vlacích byli neustále tři lidé, je pouhý „featherbedding“ a výrazně by zvýšil náklady na přepravu zboží.

Poznámka

K featherbeddingu typicky dochází v důsledku odborových smluv, které požadují určitý počet zaměstnanců, ačkoli se může také vztahovat na oblasti jako nafukování administrativy s přebytkem manažerů a jiných administrativních pracovníků. Odbory mohou tuto strategii využít z důvodu technologických změn, kvůli kterým mohou být některé pozice nepotřebné. Může zahrnovat prostředky jako najímání nepotřebných pracovníků, omezení množství práce, které mohou za určitý čas vykonat, nebo zpoplatnění služeb, které nejsou vykonány. Tato praxe se označuje také jako „make-work“ nebo přezaměstnanost (která má ale i odlišný význam v makroekonomii). Termín „featherbedding“ pochází z myšlenky, že péřové postele („feather beds“) jsou symbolem přílišného hýčkání.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us