1
February
2018

Fiat money /

Fiat měna

Business Term of the Day

Definition

Fiat money is a currency the value of which is assigned and enforced by a government.

Example sentence

Since the end of the Bretton Woods system in 1971, fiat money has become the predominant form of national currencies.

Comment

Because it is not linked to a physical commodity, such as gold or silver, fiat money has no intrinsic value. This is in contrast to commodity money or representative money, which is actually made from or directly linked to a physical commodity, such as a silver or gold. Without such intrinsic value, government backing is essential to fiat money’s functioning. In fact, the term fiat comes from the Latin word for decree. Without such backing, a fiat currency will most likely experience hyperinflation and become worthless. Such situation may not occur, however, if the people using the currency continue to agree on its value.

Definice

Fiat měna je měna, jejíž hodnotu stanoví a prosazuje stát.

Příklad použití ve větě

Od konce brettonwoodského systému v roce 1971 se fiat měna stala hlavní formou národních měn.

Poznámka

Protože fiat měna není spojena s žádnou fyzickou komoditou jako zlato nebo stříbro, nemá žádnou vnitřní hodnotu, oproti komoditním měnám nebo zástupným měnám, které jsou skutečně vyrobené nebo přímo spojené s fyzickou komoditou jako je stříbro nebo zlato. Bez takovéto vnitřní hodnoty je státní podpora zásadní pro fungování fiat měny. Termín „fiat“ ve skutečnosti pochází z latinského slova pro nařízení. Bez této podpory by fiat měna pravděpodobně prodělala hyperinflaci a stala se bezcennou. Tato situace ale nemůže nastat, dokud se lidé využívající tuto měnu shodnou na její hodnotě.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us