20
November
2019

Financial innovation /

Finanční inovace

Business Term of the Day

Definition

Financial innovations comprise introductions of new ways of conducting financial transactions.

Example sentence

ACME’s introduction of the first cash deposit ATMs represented a significant financial innovation with long-term effects on millions of businesses.

Comment

The term is often used to describe new financial instruments enabling new types of investments. It is sometimes used in a disparaging way inasmuch as some see certain innovations as consisting of increased complexity that effectively conceals heightened risk. It is used in this sense to describe such instruments as collateralized debt obligations and credit default swaps, which are viewed as having contributed to the economic crisis beginning in 2007. Critics contrast such innovations with technological changes like the ATM that have led to clear gains in productivity.

Definice

Finanční inovace je zavádění nových způsobů provádění finančních transakcí.

Příklad použití ve větě

Zavedení prvních depozitních bankomatů společností ACME představovalo finanční inovaci s dlouhodobým dopadem na miliony podniků.

Poznámka

Tento termín se často používá pro popis nových finančních nástrojů, které umožňují nové typy investic. Někdy se používá také pohrdavě, jelikož někteří vidí v určitých inovacích jen větší složitost, která v důsledku skrývá zvýšené riziko. V tomto smyslu se používá pro popis nástrojů jako zajištěné dluhové obligaceswapy úvěrového selhání, které jsou vnímány jako faktory, které přispěly k ekonomické krizi, která začala v roce 2007. Kritici dávají tyto inovace do kontrastu s technologickými změnami jako jsou bankomaty, které vedly k jasnému zvýšení produktivity.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us