1
February
2022

First-in-class drug /

First-in-class drug

Business Term of the Day

Definition

A first-in-class drug is one using a completely “new and unique mechanism of action” to treat a specific medical condition.

Example sentence

Lovastatin, used to lower blood cholesterol levels, is a drug that has maintained its status as a first-in-class drug for nearly 10 years.

Comment

Drug research and development is a costly and risky activity with uncertain results. Nevertheless, research efforts that lead to a new and valuable therapy usually are rewarded by a certain period of market exclusivity during which the first-in-class drug does not have to compete with other, similar products. On the other hand, so-called fast followers may benefit from a rapid pace of scientific research and early therapeutic results of the first-in-class drug and introduce a still-newer best-in-class drug that may seize a substantial part of the first-in-class drug’s market share. Fast followers will probably also enjoy easier scrutiny by regulatory authorities (such as the Food and Drug Administration, or FDA, in the United States) in moving through the approval process. Were it not for the opportunity to pursue the best-in-class treatment, however, there would be no fast followers and medical progress would be the worse off for it.

Definice

Jako first-in-class drug se označuje lék, který k léčbě určitého onemocnění využívá zcela „nový a jedinečný mechanismus účinku“.

Příklad použití ve větě

Lovastatin používaný ke snížení hladiny cholesterolu v krvi je lék, který si udržel svůj status tzv. first-in-class drug po dobu téměř 10 let.

Poznámka

Výzkum a vývoj léků může být poněkud nákladnou a riskantní činností s nejistými výsledky. Nicméně výzkumné úsilí výrobce, které vede k nové a účinné léčbě je obvykle odměněno určitou dobou exkluzivity na trhu, kdy tzv. first-in-class drug nemá konkurenci jiných obdobných přípravků. Na druhé straně mohou tzv. rychlí následovníci (fast followers) těžit z rychlého tempa vědeckého výzkumu a prvních terapeutických výsledků first-in-class léku a uvést na trh přípravek stále relativně nový best-in class lék, který se může first-in-class léku sebrat podstatnou část tržního podílu. Fast followery pravděpodobně čeká také snazší proces ověřování a schvalování ze strany regulačních orgánů (jako např. Food and Drug Administration, nebo-li FDA ve Spojených státech). Bez výhod pro proponenty strategie best-in-class , by však nebylo by ani rychlých následovníků a pokrok v medicíně by na tom byl o to hůře.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us