31
December
2019

Fiscal year /

Účetní období

Business Term of the Day

Definition

The fiscal year is the 12-month period an organization, government, or individual uses for accounting purposes (e.g., the year for which taxes are paid).

Example sentence

Even after reducing services, the city will end fiscal year 2014/2015 with a deficit of $25 million.

Comment

Different countries may have different fiscal years. For example, the government’s fiscal year ends on 30 September in the US, 31 March in the UK, and 31 December in the Czech Republic (coinciding with the calendar year). In such countries as the US, individuals and businesses may choose any fiscal year they wish, as long as it is the same from one year to the next. In the Czech Republic, reporting entities can also select a fiscal year that differs from the calendar year so long as it begins on the first day of a calendar month. The term is often abbreviated as FY and is sometimes referred to as a financial year.

Definice

Účetní období je období 12 po sobě jdoucích měsíců, které organizace, vláda nebo osoba používá pro účetní potřeby (např. rok, za který platí daně).

Příklad použití ve větě

I po snížení rozsahu služeb město ukončí účetní období 2014/2015 s deficitem 25 milionů dolarů.

Poznámka

Různé země mohou mít různá účetní období. Například ve Spojených státech končí státní účetní období 30. zářím, ve Spojeném království 31. března a v České republice 31. prosince (a shoduje se tedy s kalendářním rokem). Kupříkladu ve Spojených státech si mohou osoby i podniky zvolit libovolné účetní období, pokud je každý rok stejné. V ČR si mohou účetní jednotky také zvolit účetní období, které se liší od kalendářního roku, ale to musí začínat prvním dnem kalendářního měsíce. Účetní období, které se liší od kalendářního roku, se označuje jako hospodářský rok. V angličtině se tento termín zkracuje na FY a v češtině se někdy označuje také jako finanční rok, fiskální rok nebo rozpočtový rok.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us