9
June
2016

Flagship product /

Vlajkový produkt

Business Term of the Day

Definition

A flagship product is the product for which a company is most widely recognized.

Example sentence

Although ACME has recently branched out into such fields as ballpoint pens, it will always be best known for its flagship product of rockets.

Comment

The term derives from the lead ship in a naval convoy. This ship would fly the fleet’s uniquely recognizable banner or flag. Similarly, a flagship product announces the arrival of a company and its purpose, values, and aims. When a company is founded with a goal of addressing a particular pain point in a given market (meeting a real or perceived need), its solution might also become the product or service most associated with that company. It is therefore not unusual for this solution to serve also as a means of communicating the company’s mission and vision statements. Also known as core products, examples include Microsoft’s Windows and Office and Apple’s Mac and iPhone.

Definice

Vlajkový produkt je produkt, za který je společnost nejšířeji uznávaná.

Příklad použití ve větě

Ačkoli společnost ACME nedávno rozšířila svou působnost například do výroby kuličkových per, bude vždycky nejznámější svým vlajkovým produktem, kterým jsou rakety.

Poznámka

Tento termín pochází z vedoucí lodě námořního konvoje. Tato loď měla vyvěšenou jedinečně rozpoznatelnou zástavu neboli vlajku flotily (proto se v češtině tyto výrobky nebo služby označují také jako vlajkové lodě). Vlajkový produkt obdobně označuje příchod společnosti, její účel, hodnoty a cíle. Když je společnost založena s cílem řešit určitá bolestivá místa daného trhu (tedy plnit reálnou nebo vnímanou potřebu), její řešení se také může stát produktem nebo službou, které si lidé se společností nejvíce spojují. Proto není neobvyklé, aby takové řešení sloužilo také jako prostředek pro sdělování poslání vize společnosti. Vlajkové produkty se označují také jako hlavní výrobky a jejich příklady zahrnují Windows a Office společnosti Microsoft nebo Mac a iPhone společnosti Apple.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us