18
March
2020

Flattening the curve /

Zploštění křivky

Business Term of the Day

Definition

The expression flattening the curve refers to the epidemic curve, which shows the number of new cases over time. If social distancing measures are taken, the curve flattens and so the health care services are less likely to become  overloaded and all people in need can hopefully receive proper care.

Example sentence

Despite that the mortality rate of COVID-19 is around 3%, that figure rose to about 7% in Italy because the country failed to flatten the epidemic curve and the health care system could not cope with the huge numbers of new cases.

Comment

The so-called epidemic curve shows how a virus spreads in time. If it is not possible to stop a virus pharmacologically, it usually is at least possible to slow the pace of a virus’s spread. If no action is taken, the epidemic curve typically rises steeply (the number of new cases increases exponentially) and then also steeply declines. If measures to contain the spread of a virus are undertaken (these measures are generally termed social distancing), the curve “flattens,” which means that although it takes more time to stop the spread of the virus completely, the health care system is less likely to become overloaded with huge numbers of newly infected people within a short time span.

Definice

Výraz zploštění křivky se vztahuje k epidemické křivce, která ukazuje počet nových případů nákazy v čase. Pokud jsou přijata opatření sociálního distancování, křivka se zploští, zdravotní služby pravděpodobně nebudou přetíženy a všem potřebným se nejspíš dostane náležité péče.

Příklad použití ve větě

Přesto, že úmrtnost na COVID-19 je okolo 3%, v Itálii stouplo toto číslo na zhruba 7%, protože se nepodařilo zploštit epidemickou křivku a zdravotní systém se nebyl schopen vyrovnat s velkým množstvím nových případů.

Poznámka

Takzvaná epidemická křivka ukazuje, jak se virus šíří v čase. Pokud není možné zastavit virus farmaky, je obvykle možné alespoň rychlost šíření viru zpomalit. Pokud nejsou přijata žádná opatření, epidemická křivka strmě stoupá (počet nových případů roste exponenciálně) a poté také strmě klesá. Pokud jsou přijata opatření k tomu, aby se zabránilo šíření viru (taková opatření se obecně nazývají sociální distancování), křivka se „zpolští“, což znamená, že ačkoliv trvá o něco déle, než se šíření viru úplně zastaví, zdravotní systém pravděpodobně nebude přetížen velkým množstvím nově nakažených lidí v krátkém časovém úseku.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us