13
May
2020

Flextime /

Pružná pracovní doba

Business Term of the Day

Definition

Flextime is an approach to worktime organization providing employees flexibility within defined limits to plan the beginning and end of their working hours.

Example sentence

I took advantage of my flextime agreement and decided to come to the office somewhat later so that I could drive the children to school before work.

Comment

Flextime usually means there is a certain amount of time at the beginning and end of working hours that employees may schedule according to their needs. The employers usually establish some “core” working hours during which they require their employees to be present at the workplace. Core time is often used to plan organizational meetings among employees and possibly to serve customers. Flextime should enable employees to harmonize their schedules with those of their family members, to work when they find it most convenient, and to achieve better work–life balance.

Definice

Pružná pracovní doba je způsob organizace pracovní doby poskytující zaměstnancům v rámci definovaných limitů flexibilitu v plánování plánovat začátku a konce jejich pracovní doby.

Příklad použití ve větě

Využil jsem dohody o pružné pracovní době a rozhodl jsem se, že budu do kanceláře chodit později, abych mohl před prací zavézt své děti do školy.

Poznámka

Pružná pracovní doba obvykle znamená, že je určité množství času na začátku a na konci pracovní doby, které si zaměstnanci mohou naplánovat podle svých potřeb. Zaměstnavatelé většinou určují „povinnou“ pracovní dobu, během které požadují, aby byli zaměstnanci na pracovišti přítomni. Tento čas je často využíván k plánování organizačních schůzek mezi zaměstnanci, případně pro služby zákazníkům. Pružná pracovní doba má umožnit zaměstnancům sladit své plány s plány ostatních členu jejich rodin, pracovat, když jim to nejlépe vyhovuje, a také dosáhnout lepšího work–life balance.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us