7
June
2021

Fly-by-night /

Podvodný podnik

Business Term of the Day

Definition

A fly-by-night operation is a business or outright scam set up to make quick money without delivering proper quality goods or services – and perhaps without delivering them at all.

Example sentence

Unfortunately, we found out too late that the out-of-town salesman who was offering to paint our house at a great price with a 50% cash payment in advance was a fly-by-night operator and since he disappeared with our money we never saw him again.

Comment

Fly-by-night operations are mostly fraudulent businesses or individuals whose only aim is to make fast and easy money. They abuse peoples’ trust and often want an upfront payment for something they either do not deliver or for which the quality delivered is very poor. Typical and traditional fly-by-night scams in the United States involve home repairs, such as house painting, roof repairs, and driveway paving. Today, of course, fly-by-night scams have gone virtual and so gullible consumers are defrauded online for things like fake flight tickets, vacation packages, and dating services.

Definice

„Fly-by-night“ je podnik nebo přímo podvod, jehož cílem je rychle vydělat peníze, aniž by bylo dodáno zboží nebo služby náležité kvality, případně dané zboží nebo služby nejsou dodány vůbec.

Příklad použití ve větě

Bohužel jsme zjistili příliš pozdě, že přespolní prodejce, který nám nabízel vymalování našeho domu za skvělou cenu s 50% platbou v hotovosti předem, byl podvodník, který zmizel s našimi penězi a už jsme ho nikdy neviděli.

Poznámka

Činnosti typu "fly-by-night" jsou většinou podvodné podniky nebo jednotlivci, jejichž jediným cílem je snadný a rychlý výdělek. Zneužívají důvěry lidí a často chtějí platbu předem za něco, co buďto nedodají, nebo to dodají ve velmi špatné kvalitě. Mezi typické a tradiční fly-by-night podvody ve Spojených státech patří opravy domů, například malování, opravy střech nebo dláždění příjezdových cest. Dnes se samozřejmě tyto podvody přesunuly do on-line prostředí, a tak důvěřiví spotřebitelé nakupují například falešné letenky, dovolenkové balíčky nebo seznamovací služby.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us