21
February
2017

Force majeure /

Force majeure

Business Term of the Day

Definition

Force majeure denotes a contractual clause eliminating liability for either party in case of some uncontrollable external event.

Example sentence

After the most recent rebel attacks on critical infrastructure, Big Oil Ltd.’s claims of force majeure in relation to its supply contracts caused considerable outrage among its clients, who believed the events were foreseeable and thus could have been avoided.

Comment

The English term comes from French and literally means “greater force”.  Though commonly thought of as acts of God, such as natural disasters, these events may also include those caused by human actors, such as wars or strikes.  Not surprisingly, the concept originates from French law and thus is common in legal jurisdictions based on the Napoleonic Code. In the U.S. and U.K. (i.e., primarily common law systems), force majeure clauses are also used but must be stated more specifically with regard to the respective events. Regardless of legal system, many jurisdictions apply the condition of foreseeability, which may make claiming force majeure more difficult if ill defined.

Definice

Fráze force majeure označuje smluvní klauzuli, která vylučuje odpovědnost kterékoli ze stran v případě nějaké nekontrolovatelné vnější události.

Příklad použití ve větě

Po posledních útocích rebelů na důležitou infrastrukturu způsobila tvrzení společnosti Big Oil Ltd. o force majeure ve vztahu k jejím dodavatelským smlouvám značnou nelibost mezi jejími klienty, kteří věřili, že tyto události bylo možné předvídat, a tedy jim i předejít.

Poznámka

Tento termín pochází z francouzštiny a doslova znamená „větší moc“. Ačkoli se běžně považuje za události vyšší moci, jako například přírodní pohromy, tyto události mohou také zahrnovat takové, které byly způsobeny lidmi, například války nebo stávky. Tento koncept pochopitelně pochází z francouzského práva, a proto je běžný v právních jurisdikcích založených na Napoleonově zákoníku. V USA a Spojeném království (tedy primárně systémech obecného práva) se klauzule force majeure také používají, ale musí být uvedeny konkrétně s ohledem na příslušné události. Bez ohledu na právní systém řada jurisdikcí aplikuje podmínku předvídatelnosti, která může odvolání na force majeure ztížit, pokud je špatně definována.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us