29
September
2020

Foreclosure /

Propadnutí hypotéky

Business Term of the Day

Definition

Foreclosure is the process through which a lender gains full control of an asset used as security to satisfy a loan in default.

Example sentence

The fall in real estate prices and rise in unemployment caused a rash of foreclosures, which further drove down prices due to so many homes being left unoccupied.

Comment

This process is most commonly carried out on homes where people can no longer make the payments on their mortgages. Upon determining such an inability to pay, the bank will move to foreclose (terminate) the borrower’s interest in the property. This interest generally terminates upon the forced sale of the property, with any money left over after paying back the loan and expenses going to the borrower. Borrowers sometimes welcome foreclosures when they are underwater on a property (when its value has decreased such that they owe more than the property is worth). The term foreclosures is also used for homes that are put up for sale in this manner.

Definice

Propadnutí hypotéky je proces, kterým věřitel získává plnou kontrolu nad aktivem, které bylo použito coby zajištění, aby uspokojil půjčku v prodlení.

Příklad použití ve větě

Propad cen nemovitostí a nárůst nezaměstnanosti způsobil hromadný výskyt propadnutí hypoték, což dále snížilo ceny, jelikož tolik bytových nemovitostí zůstalo neobsazených.

Poznámka

Tento proces je nejčastěji prováděn na bytových nemovitostech, u kterých lidé již nedokáží splácet své hypotéky. Poté, co banka stanoví tuto neschopnost splácet, zahájí propadnutí (ukončení) podílu dlužníka na majetku. Tento podíl obvykle končí nuceným prodejem nemovitosti, s tím, že jakékoli případné prostředky zbylé po splacení půjčky a nákladů připadnou dlužníkovi. Dlužníci někdy propadnutí vítají, pokud je jejich majetek takzvaně „pod vodou“ (pokud jeho hodnota poklesla natolik, že dluží více, než hodnotu nemovitosti). Anglický termín foreclosures se používá také pro označení bytových nemovitostí, které jsou takto prodávány.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us