20
June
2018

Forensic audit /

Forenzní audit

Business Term of the Day

Definition

A forensic audit is an audit performed to be used as evidence in court.

Example sentence

ABC Audit has hired several cyber security experts, as an increasing number of forensic audits lead to cases of data manipulation and IT security problems.

Comment

These audits are of course performed by independent auditors, preferably ones that are also certified investigators. Because a financial audit only serves to verify whether an organization’s financial statements present a true and fair view of its financial position, a forensic audit needs to be specifically requested if there is a suspicion of economic crime. Basic objectives of a forensic audit may include identifying a white-collar crime and its perpetrator, gathering sufficient evidence to convict the perpetrator in court, recommending changes in procedures to prevent future incidents, and establishing a basis for bankruptcy proceedings or business closure.

Definice

Forenzní audit je audit provedený pro použití jako důkaz u soudu.

Příklad použití ve větě

Společnost ABC Audit najala několik odborníků na kyberbezpečnost, jelikož rostoucí počet forenzních auditů vede k případům manipulace s daty a problémům s IT bezpečností.

Poznámka

Tyto audity samozřejmě provádějí nezávislí auditoři, nejlépe takoví, kteří jsou zároveň osvědčenými vyšetřovateli. Jelikož finanční audit slouží jen k ověření, zda účetní závěrka organizace představuje věrný a poctivý obraz její finanční situace, v případě podezření na hospodářskou kriminalitu je nutné forenzní audit vysloveně vyžádat. Základní cíle forenzního auditu mohou zahrnovat identifikaci zločinu bílých límečků a jeho pachatele, získání dostatečných důkazy pro usvědčení pachatele před soudem, doporučení změn postupů pro nebo stanovení základu pro konkurzní řízení nebo uzavření podniku.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us