8
September
2016

Forward guidance /

Forward guidance

Business Term of the Day

Definition

Forward guidance is a central bank’s communication about its intended future monetary policy.

Example sentence

In an open letter to the Fed, seven prominent economists warned that the central bank was becoming overly reliant on forward guidance and should shift to policies that rely less on predicting the inherently uncertain future.

Comment

Forward guidance is generally seen as a tool to reduce uncertainty and drive financial decisions in a certain direction. It may be used particularly during periods of extremely low interest rates (near the zero lower bound). As the central bank is unlikely to be able to cut rates any lower, it may inform investors about how long it plans to keep rates low or what economic conditions would be required for a rate hike. This guidance may be provided explicitly (e.g., “the rate will remain low until unemployment reaches 6%”), known as Odyssian guidance, or implicitly with only general comments on the economic situation (e.g., “we expect the rates to remain low for a long period of time”), known as Delphic guidance. The term may also be used for individual companies’ expectations of future earnings performance.

Definice

„Forward guidance“ je komunikace centrální banky ohledně její zamýšlené budoucí měnové politiky.

Příklad použití ve větě

V otevřeném dopise Fedu sedm prominentních ekonomů varovalo, že se centrální banka začíná příliš spoléhat na forward guidance a měla by se zaměřit spíše na politiky, které tolik nespoléhají na zákonitě nejistou budoucnost.

Poznámka

Forward guidance je obvykle vnímán jako nástroj pro snížení nejistoty a nasměrování finančních rozhodnutí určitým směrem. Může se používat především během období extrémně nízkých úrokových sazeb (blízko nulové dolní meze). Jelikož není pravděpodobné, že by centrální banka snížila sazby ještě níž, může informovat investory o tom, jak dlouho hodlá sazby udržet nízko nebo jaké ekonomické podmínky by byly nutné pro zvýšení sazeb. Tuto radu je možné poskytnout explicitně (např. „sazba zůstane nízká, dokud nezaměstnanost nedosáhne 6 %“), známá jako odysseovská FG, nebo implicitně pouze obecnými komentáři o ekonomické situaci (např. „očekáváme, že sazby zůstanou nízké ještě dlouhou dobu“), známá jako delfská FG. Tento termín je možné použít také pro očekávání budoucího příjmového výkonu jednotlivých společností.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us