16
March
2017

Fractional reserve banking /

Bankovnictví částečných rezerv

Business Term of the Day

Definition

Fractional-reserve banking is a system in which a bank holds only a fraction of deposits received as reserves, allowing more money to be loaned.

Example sentence

The central bank’s plan to limit the fractional-reserve banking system’s ability to multiply money may lead to an economic downturn.

Comment

Fractional reserve banking is practiced in the majority of countries today. Even though central banks create money through seigniorage, most of the money in a fractional-reserve banking system is created by commercial banks (in the form of broad money) through provision of loans the amounts of which are then held as bank deposits and subsequently lent out further. The amount of money which can be created in this way is expressed by the money multiplier, which depends on such conditions prescribed by the central bank as the fraction of reserves commercial banks must keep to conform to reserve requirements.

Definice

Bankovnictví částečných rezerv je systém, ve kterém banky drží jen zlomek přijatých vkladů jako rezervu, což umožňuje půjčovat více peněz.

Příklad použití ve větě

Plánovaný pokus centrální banky omezit schopnost systému bankovnictví částečných rezerv násobit peníze může vést k ekonomickému zpomalení.

Poznámka

Bankovnictví částečných rezerv se dnes praktikuje ve většině zemí. Ačkoli centrální banky vytvářejí peníze prostřednictvím práva emitovat peníze, většina peněz v systému bankovnictví částečných rezerv vytvářejí komerční banky (v podobě širokých peněz) prostřednictvím poskytování půjček, jejichž částky jsou následně drženy coby bankovní depozita a následně dále půjčují. Množství peněz, které je takto možné vytvořit, se vyjadřuje peněžním multiplikátorem, který záleží na podmínkách předepsaných centrální bankou, jako například části rezerv, které si komerční banky musí ponechat, aby splnily povinné minimální rezervy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us