22
March
2021

Free range /

Volný výběh

Business Term of the Day

Definition

Free range is a term relating to a way of farming whereby livestock or poultry can move freely outdoors for all or a part of the day.

Example sentence

In promoting its free-range beef, the restaurant declared that its suppliers’ cattle were able to graze on fresh grass in a natural environment.

Comment

The term free range may relate to poultry, cows, pigs and other animals. It is best known in relation to chickens, which are today mostly kept in large flocks in barns – either in cages or freely moving indoors. Advantages of keeping animals indoors include that the farming process is easier to control, as feeding, medicating, collecting eggs and the like can be fully automated. Keeping animals indoors may be considered unnatural for them, whereas free range should support their welfare, general health, and natural behaviors. It also is commonly believed that eggs, meat, and dairy products from free-range animals are of better quality, more nutritious, and therefore healthier to eat.

Definice

Volný výběh je termín vztahující se ke způsobu hospodaření, v rámci kterého se dobytek nebo drůbež mohou celý den nebo část dne pohybovat volně venku.

Příklad použití ve větě

Při propagaci svého hovězího z volného výběhu restaurace prohlašovala, že dobytek jejích dodavatelů se mohl pást na čerstvé trávě v přirozeném prostředí.

Poznámka

Termín volný výběh se může vztahovat k drůbeži, kravám, prasatům i jiným zvířatům. Nejznámější je v souvislosti s kuřaty, která jsou dnes většinou chována v obrovských hejnech v halách – buďto v klecích nebo s volným pohybem uvnitř. Mezi výhody chovu zvířat uvnitř patří zejména to, že se chovný proces lépe kontroluje, protože krmení, medikace, sběr vajec a podobné věci mohou být plně automatizovány. Chov zvířat uvnitř nicméně může být považován za nepřirozený, zatímco pohyb venku by měl podporovat jejich pohodu, zdraví a přirozené chování. Maso, vejce a mléčné produkty od zvířat ve volném výběhu jsou také obecně považovány za kvalitnější, výživnější, a proto také za zdravější k jídlu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us