11
September
2017

Free-rider problem /

Problém černého pasažéra

Business Term of the Day

Definition

The free-rider problem is a situation in which a party enjoys a service or exploits a resource without paying for or contributing to it.

Example sentence

Although ABC’s policy of providing a free version of its HR management system attracted new clients, some shareholders felt it only created a free-rider problem.

Comment

The free-rider problem is most commonly related to consumption of non-excludable goods such as public goods. In such situation, a free rider may enjoy a good or service without paying for it and thereby diminish its availability to others (including paying users). Such situation also relates to the concept of the tragedy of the commons, wherein the resource is ultimately depleted to everyone’s detriment. Such situations are usually subject to regulation either by the state or by the provider to ensure that everyone who uses such resource pays for it. On the other hand, when an entity is forced to contribute even though it does not use the resource, such entity is termed a forced rider.

Definice

Problém černého pasažéra je situace, ve které nějaká strana využívá službu nebo zdroj, aniž by za ně platila nebo k nim přispívala.

Příklad použití ve větě

Ačkoli politika společnosti ABC, spočívající v poskytování základní verze zdarma jejich programu pro řízení lidských zdrojů, přilákala nové klienty, někteří akcionáři měli pocit, že pouze vytváří problém černého pasažéra.

Poznámka

Problém černého pasažéra je nejčastěji spojen se spotřebou nevylučitelných statků, například veřejných statků. V takové situaci může černý pasažér využívat zboží nebo službu, aniž by za ně platil, a tím snižovat jejich dostupnost pro ostatní (včetně platících uživatelů). Tyto situace také souvisí s konceptem tragédie obecní pastviny, kde je daný zdroj ke škodě všech nakonec vyčerpán. Tyto situace obvykle podléhají regulacím ze strany státu nebo poskytovatele, aby se zajistilo, že všichni, kdo daný zdroj využívají, za něj také zaplatí. Když je na druhou stranu nějaká osoba přinucena přispívat, aniž by zdroj využívala, nazývá se to pasažér z donucení.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us