29
December
2017

Freemium /

Freemium

Business Term of the Day

Definition

Freemium is a pricing model wherein a limited version of a product or service is offered for free and a better or full version is accessible only after payment.

Example sentence

After its transformation into a purely online presence, CowGuru decided to utilize the freemium model, reserving the most interesting articles to its paying subscribers.

Comment

Freemium has potential advantages for the seller inasmuch as it can be used to build a larger user base. That, in turn, may mean, among other things, better exposure, more user cases to further refine the company’s products, and a higher possibility of attracting brand advocates. This strategy is used typically in selling software, including webhosting, online tools and video games, but also by various online news servers. There are various ways in which the “free” version may be limited, such as providing access only for an initial time period, providing only basic functions, limiting capacity (for example free hosting for up to a 10 MB website), or a combination of various methods. These limitations and paid tiers may be carefully designed to make the customers buy more than they otherwise would. Remember, there is no free lunch.

Definice

Freemium je cenový model, ve kterém je omezená verze produktu nebo služby nabízena zdarma, a lepší nebo plná verze je dostupná až po zaplacení.

Příklad použití ve větě

Po své přeměně do čistě onlinové podoby se CowGuru rozhodl využít modelu freemium a vyhradil nejzajímavější články jen pro platící předplatitele.

Poznámka

Model freemium má pro prodejce potenciální výhody, jelikož může být využit pro vybudování větší uživatelské základny. To může znamenat, mimo jiné, lepší expozici, více uživatelských případů pro zlepšení produktů společnosti, a vyšší pravděpodobnost přilákání zastánců značky. Tato strategie se typicky využívá v prodeji softwaru, včetně webhostingu, onlinových nástrojů a videoher, ale také na mnoha zpravodajských serverech. Existuje řada způsobů, jimiž může být verze „zdarma“ omezena, jako poskytování přístupu jen na počáteční období, poskytnutí jen základních funkcí, omezení kapacity (například hosting zdarma pro webovou stránku s až 10 MB), nebo kombinace různých metod. Tato omezení a placené úrovně mohou být pečlivě navržené, aby si zákazníci koupili více, než by si koupili jinak. Pamatujte, žádný oběd není zdarma.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us