17
September
2020

Fringe benefit /

Mimoplatové výhody

Business Term of the Day

Definition

Fringe benefits are extras given to employees in addition to their wages.

Example sentence

Although the starting salary was rather low, the fringe benefits were just too enticing for me to turn the job down.

Comment

Also known as employee benefits, perks, and benefits in kind, examples of these advantages include retirement benefits, vacation time, and training. Companies offer fringe benefits in compensation packages as a means of attracting the best employees. If enough companies begin offering an employee benefit, it may become standard and lose its appeal. Compensation that used to be offered as a benefit in kind may later be codified into law, in which case it is no longer considered a fringe benefit. Different jurisdictions have different regulations on how such benefits are taxed.

Definice

Mimoplatové výhody jsou bonusy, které jsou udělovány zaměstnancům navíc ke mzdě.

Příklad použití ve větě

Ačkoli počáteční plat byl docela nízký, mimoplatové výhody byly prostě příliš lákavé na to, abych tu práci odmítl.

Poznámka

Označují se také jako zaměstnanecké výhody, bonusy, benefity nepeněžní odměny. Příklady těchto výhod zahrnují penzijní bonusy, dovolenou nebo školení. Společnosti často nabízejí mimoplatové výhody v rámci kompenzačních balíčků jako prostředek pro přilákání těch nejlepších zaměstnanců. Pokud určitou zaměstnaneckou výhodu začne nabízet dostatečný počet společností, může se stát standardem a ztratit přitažlivost. Kompenzace, které se původně nabízely jako nepeněžní odměny, mohou být později kodifikovány zákonem, a poté už se nepovažují za mimoplatové výhody. Různé jurisdikce mají různé normy pro danění těchto bonusů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us