26
March
2021

Front-end development /

Front-end vývoj

Business Term of the Day

Definition

Front-end or client-side development refers to developing and implementing the visual side of a website or application to ensure smooth interaction with a user.

Example sentence

Because I like design and coding at the same time, I decided to work in the front-end development department of a well-known software company.

Comment

Front-end development involves using tools such as HTML, CSS, or Java Script to visually represent the code being executed in the background (on the side of the server). In other words, front-end developers create that part of the web we actually see in our browsers and with which we interact. The aim is to create visually appealing and intuitive designs. Front-end developers are also responsible for testing their designs, fixing bugs, and for so-called responsive design, which means that a website adjusts appropriately depending upon the size of a device (e.g., computer screen, mobile phone, or tablet) used to display it. The code of a front-end developer runs in the browser, whereas the code of a back-end developer runs on the server.

Definice

Front-end vývoj nebo-li vývoj klientské části odkazuje na vývoj a implementaci vizuální stránky webu nebo aplikace tak, aby byla zajištěna bezproblémová interakce s uživatelem.

Příklad použití ve větě

Protože mám rád programování a zároveň design, rozhodl jsem se pro práci v oddělení front-end developmentu jedné přední softwarové společnosti.

Poznámka

Front-end vývoj zahrnuje použití nástrojů jako je HTML, CSS nebo Java Script k vizuální prezentaci kódu, který se spouští v pozadí (na straně serveru). Jinými slovy, front-end vývojáři vytváří tu část webu, kterou vidíme a se kterou jsme v interakci. Cílem je vytvoření vizuálně přitažlivých a intuitivních designů. Front-end vývojáři jsou odpovědní také za testování svých designů, opravování chyb a také za tzv. responsivní design, což znamená, že webová stránka se vhodně přizpůsobuje velikosti zobrazovacího zařízení (např. počítačová obrazovka, mobil, tablet apod.) Kód frontendisty běží ve vyhledávači, zatímco kód back-end developera běží na serveru.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us