24
July
2018

Front office /

Front office

Business Term of the Day

Definition

Front office is the part of a company that directly communicates with its clients.

Example sentence

The new manager quickly identified that the problem with GreenCo’s customer retention is due not to product quality but rather to poorly designed front office processes.

Comment

As this is not a precisely defined term, its meaning in various sectors and in various companies may differ. The term may also refer to a specific location (such as a reception in a hotel) and/or to the jobs and employees who are expected regularly to come into contact with clients. It broadly encompasses such functions as marketing, sales, and customer support. Front office can be contrasted with back office (the administration of a company, such as accounting and management) and the middle office (direct support of the front office, such as risk management, compliance, and research and development (R&D)).

Definice

Front office je část společnosti, která přímo komunikuje s jejími klienty.

Příklad použití ve větě

Nová manažerka rychle odhalila, že problém s udržením zákazníků společnosti GreenCo není způsoben kvalitou produktů, ale spíše špatně navrženými procesy pro front office.

Poznámka

Jelikož nejde o přesně definovaný termín, jeho význam se může lišit v různých sektorech a u různých společností. Tento termín také může označovat konkrétní místa (jako recepci v hotelu) a/nebo pozice a zaměstnance, u kterých se očekává, že budou pravidelně přicházet do kontaktu s klienty. Zhruba zahrnuje funkce jako například marketing, prodej, a zákaznickou podporu. Termín front office lze postavit oproti termínům back office (správa společnosti, jako účetnictví a management) a middle office (přímá podpora pro front office, jako např. řízení rizik, oddělení compliance, a věda a výzkum (VaV)).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us