26
June
2019

Fulfilment center /

Distribuční centrum

Business Term of the Day

Definition

A fulfilment center is a facility where orders are picked, packed, and shipped out.

Example sentence

EZ Buy announced plans for opening a new fulfilment center near Brno that will provide hundreds of jobs and facilitate shipping all across the Central European region.

Comment

Fulfilment centers are commonly part of third-party logistics, but these functions do not necessarily need to be outsourced. Fulfilment centers combine the functions of a warehouse with packing and shipping. By concentrating and organizing all aspects of its fulfilment in a central place, a company can concentrate more fully on core business functions like design, manufacturing, and selling. Fulfilment centers are particularly useful for e-commerce companies.

Definice

Distribuční centrum je zařízení, kde jsou zakázky vybírány, baleny a odesílány.

Příklad použití ve větě

Společnost EZ Buy oznámila plány na otevření nového distribučního centra poblíž Brna, které poskytne stovky pracovních míst a usnadní přepravu v celém středoevropském regionu.

Poznámka

Distribuční centra jsou běžně součástí logistiky třetí strany, ale tyto funkce nemusí být nezbytně outsourcované. Distribuční centra kombinují funkce skladiště s balením a zasíláním. Tím, že koncentruje a organizuje všechny aspekty distribuce na centrálním místě, se společnost může lépe soustředit na hlavní podnikové funkce jako návrh, výrobu a prodej. Distribuční centra jsou obzvláště užitečné pro společnosti provozující elektronický obchod.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us