8
February
2019

Function on demand /

Funkce na požádání

Business Term of the Day

Definition

A function on demand is a feature that is present within a product or service but inactive and can be activated when the user and/or customer want, typically at an additional charge.

Example sentence

Voltic’s stock price jumped up sharply after the electric car manufacturer announced it will provide a new-generation autopilot as a function on demand.

Comment

Function on demand is an up-and-coming trend in such various industries as automotive, mobile communications, and software. This principle can be applied to a product or service that is operated by software, allows over-the-air updates, and, of course, is designed to enable such optional features in the first place. In practice, the user can request to activate an additional feature (such as autopilot in a car, or a higher data plan on one’s mobile), and it is then activated remotely through an update.

Definice

Funkce na požádání je funkce, která je v produktu nebo službě přítomná, ale neaktivní, a lze ji aktivovat, když uživatel a/nebo zákazník chce, typicky za příplatek.

Příklad použití ve větě

Ceny akcií společnosti Voltic zaznamenaly prudký nárůst poté, co tento výrobce elektromobilů oznámil, že bude nabízet autopilota nové generace jako funkci na požádání.

Poznámka

Funkce na požádání je rostoucí trend v různých odvětvích, jako například automobilovém průmyslu, mobilních komunikacích a softwaru. Tento princip lze aplikovat na produkt nebo službu, která je ovládaná softwarem, umožňuje bezdrátové aktualizace, a samozřejmě která je navržena, aby vůbec takové volitelné funkce umožnila. V praxi může uživatel požádat o aktivaci takové funkce (například autopilota ve voze nebo vyšší datový plán na mobilu) a následně je aktivuje vzdáleně pomocí aktualizace.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us