15
June
2020

Future proof /

Future proof

Business Term of the Day

Definition

If a thing or design is future proof, this means that it will continue to be useful in the future even as external conditions change.

Example sentence

Because we wanted our new garage to be future proof, we decided to install cabling with sufficient capacity to accommodate charging for an electric car.

Comment

The term future proof refers to design and a way of thinking that tries to anticipate future development and create things which are resilient and will last even if circumstances change. This concept is used in various contexts, like industrial design or IT and communication technologies, where adaptability to new technologies as they are gradually developed is important. In recent years, however, the term has come to be used mainly in relation to sustainability and climate change. In this context, one thinks of things like infrastructure resilient to water and energy shortages, water pipes that waste less water, buildings that consume less energy and do not become obsolete too soon and thus save materials and energy.

Definice

Pokud je věc nebo design future proof („budoucnosti odolný“), znamená to, že bude užitečný v budoucnu, i když se vnější podmínky změní.

Příklad použití ve větě

Protože jsme chtěli, aby naše nová garáž obstála i v budoucnu, rozhodli jsme se pro elektroinstalaci, která bude mít dostatečnou kapacitu i pro nabíjení elektrického auto.

Poznámka

Termín future proof (do češtiny se nejčastěji překládá jako to, co „obstojí v budoucnu“, případně lze použít obrat podobný např. slovu waterproof – voděodolný, tedy „budoucnosti odolný“) se týká designu a způsobu myšlení, které se snaží předjímat budoucí vývoj a vytvářet věci, které jsou odolné a přetrvají, i když se okolnosti budou měnit.  Tento obrat se používá v různých kontextech jako např. v oblasti průmyslového designu nebo IT a komunikačních technologií, kde je důležitá adaptabilita na nové technologie tak, jak postupně vznikají. V poslední době je však tento termín používán zejména v souvislosti s klimatickou změnou a udržitelností. V tomto kontextu se mluví o věcích jako je infrastruktura odolná nedostatku vody a elektrické energie, vodovody, ve kterých jsou menší ztráty vody, budovy, které spotřebují méně energie a nestanou se příliš brzy zastaralými, takže šetří na materiál i energie.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us