29
June
2018

Galápagos syndrome /

Galapážský syndrom

Business Term of the Day

Definition

Galápagos syndrome is an effect whereby the local variant (or variants) of a product or service becomes greatly different from the more global one.

Example sentence

The brand strategist suggested FlashTrans should acknowledge that the Galápagos syndrome had affected its services and work actively on understanding the global market.

Comment

The term gets its name from that of the Galápagos archipelago, where Charles Darwin first observed evolutionary changes in the local flora and fauna. In technology and business, the phrase came into use to describe certain peculiarities on the relatively isolated Japanese market, such as “feature phones,” ATMs that were not compatible with foreign cards, and unique flavors of Kit Kat candy bars. It has since been applied also to other relatively isolated developments, for example to the US use of magnetic-strip payment cards and checks.

Definice

Galapážský syndrom je efekt, kdy se lokální varianta (nebo varianty) produktu nebo služby výrazně odliší od globálnější varianty.

Příklad použití ve větě

Brandový stratég navrhl, aby si společnost FlashTrans uvědomila, že ji ovlivňoval galapážský syndrom, a aby aktivně pracovala na pochopení globálního trhu.

Poznámka

Název tohoto termínu se odvozuje od souostroví Galapágy, kde Charles Darwin poprvé pozoroval evoluční změny místní flóry a fauny. V technologii a podnikání se tato fráze začala používat pro popis určitých zvláštností relativně izolovaného japonského trhu, jako jsou „funkční telefony“, bankomaty nekompatibilní se zahraničními kartami, a jedinečné příchutě tyčinek Kit Kat. Tento termín byl také použit na další relativně izolovaně vyvinuté prvky, například v USA používané platební karty s magnetickými pruhy a šeky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us