12
April
2022

Garden leave /

Nucená dovolená

Business Term of the Day

Definition

Garden leave is a period for which the employer pays the employee not to be at work.

Example sentence

Even though the supervisor stressed that she personally saw no basis for the allegations of industrial espionage, she nevertheless put Greg on garden leave because of the strict company policy.

Comment

Also called gardening leave, it is most frequently used after an employee resigns or is terminated with notice in order, for example, to protect the employer from potential leaks of sensitive information. During the notice period, the employee is still bound by the employment contract. Garden leave may also be used in other situations when the employee’s presence could represent a risk (e.g., when he or she is under investigation) or when the employer does not have enough work available (e.g., if there is no project available for the employee to work on). This concept is particular to certain jurisdictions, including the UK, Australia and New Zealand. However, it has become increasingly necessary that such possible condition be explicitly included in the employment contract, otherwise the employee may seek legal action to enforce his or her right to work.

Definice

Nucená dovolená je období, za které zaměstnavatel platí zaměstnance, aby nebyl v práci.

Příklad použití ve větě

Přestože vedoucí zdůraznila, že nevidí žádnou oporu pro obvinění z průmyslové špionáže, poslala Grega na nucenou dovolenou kvůli přísné podnikové politice.

Poznámka

Také se nazývá placené prázdniny nebo anglickým termínem garden leave. Nejčastěji se používá poté, co zaměstnanec podá výpověď nebo je jeho zaměstnání ukončeno s výpovědí, například aby se zaměstnavatel chránil před úniky aktuálních citlivých informací. Během výpovědní doby je zaměstnanec stále vázán zaměstnaneckou smlouvou. Nucená dovolená se používá také v jiných případech, když by přítomnost zaměstnance představovala riziko (jako například když je vyšetřován) nebo když zaměstnavatel nemá k dispozici dost práce (např. zrovna není žádný projekt, na kterém by zaměstnanc pracoval). Tímto konceptem se vyznačují jen některé jurisdikce, včetně Spojeného království, Austrálie a Nového Zélandu. V poslední době je však čím dál více potřeba, aby byly takové případné podmínky výslovně uvedeny v zaměstnanecké smlouvě, jinak může zaměstnanec podniknout právní kroky, aby prosadil své právo na práci.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us