4
November
2021

General cargo ship /

Nákladní loď

Business Term of the Day

Definition

A general cargo ship is a multi-purpose vessel designed to transport a wide range of cargoes.

Example sentence

In line with the aims of the International Maritime Organization, general cargo ships have to be built and operated in more energy efficient and sustainable ways.

Comment

General cargo or multi-purpose vessels are flexible ships of different sizes designed to carry a wide variety of cargoes depending upon requirements of the ship’s owner. Such ship usually has one or more decks and is able to load packaged items as well as things on pallets. There might also be a refrigerated space and/or an option to carry bulk materials. Important is the ability to load and unload cargos quickly and efficiently and minimize time spent in ports. General cargo ships transport things like food, clothing, furniture, machinery, vehicles, and many others things and thus ensure the movement of a great part of international trade.

Definice

Nákladní loď (nebo také loď pro přepravu obecného nákladu) je víceúčelové plavidlo určené k přepravě široké škály nákladů.00

Příklad použití ve větě

V souladu s cíli Mezinárodní námořní organizace musí být nákladní lodě stavěny a provozovány energeticky účinnějším a udržitelnějším způsobem.

Poznámka

Nákladní lodě nebo také víceúčelové nákladní lodě jsou flexibilní lodě různých velikostí určené k přepravě nejrůznějšího nákladu v závislosti na požadavcích majitele takové lodi. Loď má obvykle jednu nebo více palub a může převážet balené předměty i věci na paletách. Může mít také chladicí prostor i/nebo prostor pro přepravu sypkých materiálů. Důležitá je i schopnost rychle a efektivně nakládat a vykládat zboží a minimalizovat čas strávený v přístavech. Víceúčelové nákladní lodě přepravují například potraviny, oblečení, nábytek, stroje, vozidla a mnoho dalších věcí a zajištují tak pohyb významné části mezinárodního obchodu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us