11
January
2017

Genericide /

Genericida

Business Term of the Day

Definition

Genericide is the loss of legal protection for a trademark due to the brand name being used as a common term and the owner failing to protect the trademark.

Example sentence

ACME launched a new marketing campaign to prevent the genericide of its WellRun brand.

Comment

Also called trademark erosion, this can occur when a product is highly prevalent and the public start applying the name generally to similar products of other producers. Historically, some companies promoted such generic use to spread brand awareness, but today many brands make efforts to prevent such generalization. Google, for example, has published detailed instructions regarding proper trademark use in order to fight against genericide (e.g. common usage of “google” as a verb). Examples of generic trademarks are “hoover” and “lux” (meaning “vacuum cleaner” in British English and in Czech, respectively), heroin (originally owned by Bayer AG), and vaseline (still owned by Unilever).

Definice

Genericida je ztráta právní ochrany ochranné známky tím, že je název značky používán jako obecný termín a vlastník ochrannou známku neochrání.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME spustila novou marketingovou kampaň, aby zabránila genericidě své značky WellRun.

Poznámka

Také nazývaná rozmělnění obchodní známky. Může k ní dojít, pokud je výrobek velmi rozšířený a veřejnost začne jeho jméno používat obecně na podobné produkty jiných výrobců. V minulosti některé společnosti toto obecné užívání propagovaly pro rozšíření povědomí o značce, ale dnes se mnoho značek snaží takovému zobecnění zabránit. Například společnost Google publikovala podrobné pokyny ohledně správného používání své ochranné známky, aby proti genericidě bojovala (např. běžné používání slovesa „googlovat“).  Příklady obecných ochranných známek jsou „hoover“ resp. „lux“ (které znamenají vysavač ve Spojeném Království resp. v češtině), heroin (původně ve vlastnictví Bayer AG) a vazelína (stále ve vlastnictví společnosti Unilever).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us