19
November
2021

Genetically modified organism /

Geneticky modifikovaný organismus

Business Term of the Day

Definition

A genetically modified organism (commonly referred to as a GMO) is an organism the genetic material of which has been artificially altered using methods of modern biotechnologies.

Example sentence

Some people believe that genetically modified organisms can be used to help us in adapting to climate change and companies that will start investigating such possibilities early on can eventually be successful commercially.

Comment

For ages, people have selected animals and crop plants with the most desirable characteristics as the basis for the next year’s planting or the next generation of livestock. In this sense, “genetic engineering” had occurred slowly and more or less naturally. Today, modern genetic engineering techniques have made it possible to directly alter the code written in organisms’ DNA so that they acquire new and favorable characteristics, such as resistance to a disease, insect or drought, increased yields, or greater nutritional value. There are, however, controversies in regard to the safety of GMO food and possible environmental impacts of its growing. Although genetically modified crops are now fairly common in the USA, in the European Union the cultivation of GMO foods is subject to very strict rules, so the amount of genetically modified crops grown in the EU remains negligible.

Definice

Geneticky modifikovaný organismus neboli GMO je organismus, jehož genetický materiál byl uměle pozměněn za pomocí metod moderních biotechnologií.

Příklad použití ve větě

Někteří lidé se domnívají, že geneticky modifikované organismy nám mohou pomoci s adaptací na klimatické změny a že firmy, které tyto možnosti začnou zkoumat včas, budou nakonec finančně úspěšné.

Poznámka

Lidé si odedávna vybírali zvířata a plodiny s nejlepšími vlastnostmi jako základ další generace hospodářských zvířat nebo sadby pro příští rok. V tomto smyslu docházelo k „genetickému inženýrství“ pomalu a více méně přirozeně. V dnešní době moderní techniky genového inženýrství umožnily přímo měnit DNA organismů tak, aby získaly nové výhodné vlastnosti jako je odolnost vůči chorobě, hmyzu nebo suchu, vyšší výnosnost nebo lepší výživové hodnoty. Bezpečnost GMO potravin a možný dopad jejich pěstování na životní prostředí je však kontroverzní téma. Ačkoli v USA jsou geneticky modifikované plodiny už poměrně běžné, v EU podléhá pěstování GMO potravin velmi přísným pravidlům, takže množství geneticky modifikovaných plodin pěstovaných v EU zůstává zanedbatelné.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us