28
December
2017

Geomarketing /

Geomarketing

Business Term of the Day

Definition

Geomarketing is marketing which takes geographic location into account in its effort to acquire and maintain customers.

Example sentence

VocaTel’s customers complained after being sent unsolicited text messages due to a series of errors in its latest geomarketing campaign.

Comment

In geomarketing, both the customers’ locations and the business’s location inform marketing decisions. Accurate geographic knowledge may allow the business to convey information tailored to the specific location customers are in and to address customers looking for nearby services. Examples of geomarketing include listing businesses in maps (both printed and digital), routing information along roads, and tailoring website content to locational information from the visitors’ devices.

Definice

Geomarketing je marketing, který bere ve své snaze získat a udržet zákazníky v potaz zeměpisné umístění.

Příklad použití ve větě

Zákazníci společnosti VocaTel si stěžovali poté, co dostali nevyžádané textové zprávy kvůli sérii chyb v poslední geomarketingové kampani.

Poznámka

V geomarketingu ovlivňují marketingová rozhodnutí jak umístění zákazníka, tak umístění podniku. Přesné zeměpisné informace mohou umožnit společnosti sdělovat informace přizpůsobené konkrétní lokaci zákazníků a oslovovat zákazníky, kteří hledají blízké služby. Příklady geomarketingu zahrnují uvádění podniků do map (jak tištěných tak digitálních), směrové informace podél silnic, a přizpůsobení obsahu webových stránek podle informací o umístění zařízení návštěvníků.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us