12
May
2022

Gigafactory /

Gigafactory

Business Term of the Day

Definition

Gigafactory is a term referring to a manufacturing plant producing electric vehicle batteries.

Example sentence

Volkswagen has announced its intention to build a gigafactory somewhere in Central Europe, but, in the case of the Czech Republic, it is concerned about bureaucracy associated with very long permitting processes.

Comment

“Giga” is a prefix meaning “1 billion” and is frequently used in units of measurement for electricity (a gigawatt is 1 million watts), electronics (1 gigahertz is a wave frequency of 1 billion cycles per second), and computing (a gigabyte is a huge amount of data). The term gigafactory was first used in 2013 by Elon Musk when he was trying to emphasize the great size of the factory his company was building in Nevada at the time. As this specific factory produces mainly batteries for electric cars, the term has gradually come into use when referring to factories that produce batteries for electric vehicles generally. So today, it has little or nothing to do with the size of a particular factory but with the product (car battery), and many major car producers use the term when they refer to factories they intend to build. Nevertheless, all the factories Tesla has around the world are named Giga (such as Giga Berlin, Giga Shanghai), although some produce components other than batteries.

Definice

Gigafactory je výraz označující závod na výrobu baterií do elektromobilů.

Příklad použití ve větě

Koncern Volkswagen oznámil záměr vybudovat někde ve střední Evropě gigafactory, v případě České republiky má nicméně obavy z byrokracie a s tím spojených velmi dlouhých povolovacích procesů.

Poznámka

„Giga“ je předpona označující jednu miliardu a používá se např. v jednotkách pro měření výkonu (1 gigawatt je 1 milion wattů), frekvence (1 gigahertz je vlnová frekvence 1 miliardy cyklů za sekundu) a kapacity počítačové paměti (gigabajt je obrovské množství dat). Výraz Gigafactory byl poprvé použit v roce 2013 Elonen Muskem, když se snažil zdůraznit neuvěřitelnou velikost továrny, kterou jeho společnost v té době stavěla v Nevadě. Protože tato konkrétní továrna vyrábí zejména baterie do elektrických vozů, výraz se postupně začal používat k označení továren na výrobu baterií do elektromobilů obecně. Dnes tedy výraz nesouvisí (nebo jen málo) s velikostí konkrétní továrny, ale s výrobkem (autobaterie) a mnoho velkých výrobců automobilů tento termín používá, když mluví o továrnách, které hodlají postavit. Všechny továrny, které má po světě Tesla, nicméně nesou název Giga (Giga Berlin, Giga Sanghai apod.), ačkoli některé vyrábějí jiné komponenty než baterie.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us