25
October
2021

Glass ceiling /

Skleněný strop

Business Term of the Day

Definition

Glass ceiling is a metaphor referring to invisible barriers preventing women or minorities (or possibly other demographic groups) from reaching higher career levels.

Example sentence

One of the statistics showing that the glass ceiling truly exists is the fact that women make up only about 7% of all Fortune 500 CEOs.

Comment

Coming into use for the first time in 1970, this term referred to invisible social barriers preventing women from moving up to managerial and top-management positions in male-dominated corporate environments. Today, the term is used also in reference to discrimination against minorities or possibly other demographically defined groups. In response to this situation, some companies are hiring employees especially tasked with supporting diversity in an organization and making sure that women and minorities have equal opportunities. The diversity management role will typically be part of the human resources management department, but in larger organizations there might even be a chief diversity officer as part of the top management.

Definice

Skleněný strop je metafora označující neviditelné překážky, které brání ženám nebo menšinám (případně jiným demografickým skupinám) dosáhnout vyšší kariérní úrovně.

Příklad použití ve větě

Jednou ze statistik, která ukazuje, že skleněný strop opravdu existuje, je fakt, že ženy tvoří pouze asi 7 % všech CEO v žebříčku Fortune 500.

Poznámka

Poprvé byl tento termín použit v roce 1970 a odkazoval na neviditelné společenské bariéry, které ženám brání v postupu na manažerské a vrcholové pozice v business prostředí, kterému dominují muži. Dnes se tento termín používá také v souvislosti s diskriminací menšin, případně dalších demograficky vymezených skupin. V reakci na tuto situaci některé společnosti přijímají zaměstnance, kteří mají speciálně za úkol podporovat diverzitu organizace a dbát na to, aby ženy i menšiny měly rovné příležitosti. Funkce řízení diverzity je obvykle součástí oddělení řízení lidských zdrojů, ale ve větších organizacích může být vedoucí pracovník řízení diverzity dokonce i součástí vrcholového vedení.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us