20
August
2018

Globalization /

Globalizace

Business Term of the Day

Definition

Globalization is the integration of cultures, economies, politics, and other areas on a global scale.

Example sentence

All the directors reported that their divisions are ready for FlashTrans’ globalization.

Comment

Although globalization has its roots deep in human history, its pace began to accelerate during and since the Age of Exploration, and more markedly with the Industrial and Information revolutions. Even as globalization has produced many benefits, such as better health care and education in developing countries, as well as easy travel, lower prices and a wider range of consumer goods in developed countries, the process also has had a number disadvantageous effects. These include, for example, the existence of sweatshops, environmental risks in developing countries, increased pressure on labor wages and salaries due to offshoring, and the existence of tax havens. The term globalization also can be applied within a particular organization that is expanding into international markets.

Definice

Globalizace je integrace kultur, ekonomik, politiky, a dalších oblastí v globálním měřítku.

Příklad použití ve větě

Všichni ředitelé oznámili, že jejich divize jsou připravené na globalizaci společnosti FlashTrans.

Poznámka

Přestože má globalizace kořeny hluboko v lidské historii, její tempo se začalo zrychlovat během věku zámořských objevů a po něm, a výrazněji s průmyslovou a informační revolucí. Ačkoli globalizace způsobila řadu přínosů, jako lepší zdravotní péče a vzdělání v rozvojových zemích nebo snadné cestování, nízké ceny a širokou nabídku spotřebitelského zboží v zemích rozvinutých, tento proces také způsobil řadu nepříznivých důsledků. Tyto zahrnují, například, existenci sweatshopů, environmentální rizika v rozvinutých zemích, zvýšený tlak na platy prostřednictvím offshoringu, a existenci daňových rájů. Termín globalizace lze také použít v rámci určité organizace, která expanduje na mezinárodní trh.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us