6
September
2017

Glocalization /

Glokalizace

Business Term of the Day

Definition

Glocalization is the combined globalization and localization of products and services.

Example sentence

Realizing that its campaigns could easily be misunderstood in non-European countries, ACME’s marketing department decided to adopt a glocalization approach and tailor its marketing for each major region.

Comment

Glocalization is used to make globally distributed brands appealing to people in various local cultures and contexts. For example, the menu of a single fast food chain may feature different names and items in different countries. Thus a global brand is better able to expand its customer base.

Definice

Glokalizace je kombinací globalizace a lokalizace produktů a služeb.

Příklad použití ve větě

Marketingové oddělení společnosti ACME si uvědomilo, že jejich kampaně mohou být v mimoevropských zemích snadno nepochopeny a proto se rozhodlo přijmout přístup založený na glokalizaci a přizpůsobit marketing na míru každému velkému regionu.

Poznámka

Glokalizace se využívá, aby byly globálně distribuované značky přitažlivé pro lidi v různých kulturách a kontextech. Například nabídka určitého řetězce rychlého občerstvení může v různých zemích mít různé názvy a obsahovat různé položky. Globální značka je tak lépe schopná rozšířit svou zákaznickou bázi.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us