8
July
2019

Going private /

Privatizace

Business Term of the Day

Definition

Going private is the change in ownership of a publicly traded company to make it a privately held company.

Example sentence

Rumors that Voltic might be going private have caused the company’s stock price to skyrocket.

Comment

Going private might also be referred to as privatization, but that term typically refers to a government-owned company being transferred to the private sector. Going private (or “taking a company private”) typically involves a buyout either by a private equity company or by wealthy individuals. In the specific case of a takeover by the company’s own management, it is called a management buyout. If the takeover is accomplished using massive amounts of debt financing, it is termed a leveraged buyout. The owners must acquire a controlling stake in the company by buying its outstanding shares. Most publicly traded companies have large amounts of capital, and therefore the process is typically carried out by a consortium of private equity companies. Going private may offer substantial advantages to some companies, as privately held companies are not so strictly regulated as are public companies and may better focus on their core activities. Executing a business strategy may be facilitated by the fact that the management need not answer to public shareholders in such situation.

Definice

Privatizace je změna vlastnictví veřejně obchodované společnosti na privátní společnost.

Příklad použití ve větě

Dohady, že by se společnost Voltic mohla privatizovat, způsobila raketový nárůst ceny akcií společnosti.

Poznámka

Termín privatizace se také používá ve významu převodu státní společnosti do soukromého sektoru. Privatizace typicky zahrnuje odkup buď private equity společností nebo bohatými lidmi. V konkrétním případě převzetí vlastním managementem společnosti se nazývá odkup společnosti vedením podniku. Pokud k převzetí dojde pomocí velkého množství dluhového financování, nazývá se to páková akvizice. Vlastníci musí získat kontrolní podíl ve společnosti tím, že odkoupí akcie v oběhu. Většina veřejně obchodovaných společností má velké množství kapitálu, a proto tento proces typicky vykonává konsorcium private equity společností. Privatizace může některým společnostem skýtat značné výhody, jelikož privátní společnosti nejsou tak striktně regulovány jako veřejně obchodované společnosti, a mohou se tak lépe soustředit na své klíčové aktivity. Vykonávání podnikové strategie může také usnadnit skutečnost, že management se v takovém případě nemusí zodpovídat veřejným akcionářům.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us