23
May
2016

Golden parachute /

Zlatý padák

Business Term of the Day

Definition

Golden parachutes are agreements for employees to receive compensation if their employment terminates.

Example sentence

As part of its strategy to prevent a takeover, ACME announced it had agreed with its top executives on golden parachutes reaching as high as $30 million.

Comment

The compensation employees receive upon termination is known as a severance package and may comprise cash, stock options, and other remuneration. Golden parachutes are sometimes considered to be restricted to cases where employment terminates as a result of control over the company changing (e.g., from a merger or acquisition), and so the term change-in-control benefits is also used. The term golden handshake is sometimes used similarly but also including benefits upon retirement and frequently is used to designate incentives offered to induce a voluntary retirement. A contrasting term is golden handcuffs, which refers to incentives to keep employees at a company.

Definice

Zlatý padák je dohoda, podle které zaměstnanec obdrží kompenzaci, pokud je jejich zaměstnání ukončeno.

Příklad použití ve větě

V rámci své strategie proti převzetí společnost ACME oznámila, že se domluvila se svými vrcholnými manažery na zlatých padácích ve výši až 30 milionů dolarů.

Poznámka

Kompenzace, kterou zaměstnanci po ukončení pracovního poměru obdrží, se označuje jako odstupné a může sestávat z hotovosti, akciových opcí a dalších odměn. Zlaté padáky jsou někdy považovány za omezené na případy, kdy zaměstnání skončí v důsledku změny kontroly nad společností (např. v důsledku fúze nebo akvizice), takže se používá i termín výhody při změně kontroly. Termín „zlaté potřesení rukou“ se někdy používá obdobně, ale zahrnuje také výhody při odchodu do důchodu a je často používán pro označení pobídek nabízených proto, aby povzbudily dobrovolný odchod do důchodu. Odlišným termínem jsou zlatá želízka, která označují pobídky, které mají udržet zaměstnance ve společnosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us