11
October
2019

Golden share /

Zlatá akcie

Business Term of the Day

Definition

A golden share is a share with special and exclusive voting rights.

Example sentence

As the government’s ownership stake in Nestor Air is expected to drop well below 50% after the aerospace manufacturer acquires Robin Helicopters, the prime minister has ordered that a golden share be issued to the state.

Comment

A golden share is used to provide its holder virtual control over the business, usually by either providing veto rights or 51% of the votes even if the holder of the golden share were to own less than the majority of equity. This method is often used when a government wants to privatize state-controlled companies but still wants to retain control over them.

Definice

Zlatá akcie je akcie se zvláštními a výlučnými hlasovacími právy.

Příklad použití ve větě

Jelikož se očekává, že státní podíl ve společnosti Nestor Air poklesne hluboko pod 50 % poté, co letecký výrobce provede akvizici společnosti Robin Helicopters, premiér nařídil vydat pro stát zlatou akcii.

Poznámka

Zlatá akcie se používá k tomu, aby poskytla svému držiteli faktickou kontrolu nad podnikem, obvykle poskytnutím práva veta nebo 51 % hlasů, i když držitel zlaté akcie drží méně než většinu vlastního kapitálu. Tato metoda se často využívá v případě privatizace státem ovládaných společností, nad kterými si stát chce ponechat kontrolu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us