8
October
2019

Gray market /

Šedý trh

Business Term of the Day

Definition

A gray market involves the trade of goods or services through unofficial or unauthorized, though still legal, distribution channels.

Example sentence

The original iPhone was officially sold in only seven countries, which did not fully satisfy demand and thus gave rise to a gray market.

Comment

Such markets typically involve either prices that are lower than the local market value or goods or services that would otherwise be unavailable. The main type of gray markets is in imported branded goods that would normally be unavailable or more expensive in a given territory. In contrast, a black market involves commodities that are illegal and/or distributed through illegal channels. Consumers who buy gray market goods may find that they cannot receive official support or service or that the warranty is not honored.

Definice

Termín šedý trh označuje obchod se zbožím nebo službami skrze neoficiální nebo neautorizované distribuční kanály, které jsou ale ještě legální.

Příklad použití ve větě

Původní iPhone se oficiálně prodával jen v sedmi zemích světa, což poptávku plně neuspokojilo a vytvořilo šedý trh.

Poznámka

Na šedém trhu jsou obvykle buď nižší ceny než na místním trhu, nebo se zde obchoduje se zbožím nebo službami, které by jinak nebyly dostupné. Hlavním typem šedého trhu je obchod s dovozovým značkovým zbožím, které by jinak bylo na daném území nedostupné nebo dražší. Oproti tomu termín černý trh označuje zboží nebo služby, které jsou ilegální samy o sobě, nebo jsou šířeny nelegálními cestami. Zákazníkům, kteří kupují zboží na šedém trhu, se může stát, že se jim nedostane oficiální podpory nebo servisu, případně že nebude dodržena záruka.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us