22
December
2016

Greater fool theory /

Teorie většího blázna

Business Term of the Day

Definition

The greater fool theory provides an explanation for why people overpay in buying investments.

Example sentence

Until I came across the greater fool theory, I always found it difficult to understand how market bubbles could form.

Comment

Also termed survivor investing, this “theory” explains why an otherwise rational investor may make a seemingly irrational investment – that is to say, an investment exceeding the intrinsic value of the underlying asset. Such investor may do so in the belief that he or she will find another investor (a greater fool) to sell the asset to. This cycle of fools and greater fools drives up prices on the given market, thereby inflating a market bubble. The greatest fool is the final buyer, who is no longer able to find an interested investor. Especially in the case that the market bubble then bursts and the asset’s market value plummets, this final investor may be referred to as the bagholder. This colloquial expression, borrowed from crime slang, refers to the fact that the greatest fool is then stuck holding a “bag” of now worthless assets.

Definice

Teorie většího blázna poskytuje vysvětlení, proč lidé platí příliš vysoké ceny za nákup investic.

Příklad použití ve větě

Než jsem narazil na teorii většího blázna, vždycky mi dělalo potíže pochopit, jak dochází ke vzniku tržních bublin.

Poznámka

Také se nazývá investování přeživších. Tato teorie vysvětluje, jak jinak racionální investor může podniknout zdánlivě iracionální investici, tj. investici přesahující vnitřní hodnotu podkladového aktiva. Takový investor tak může činit ve víře, že najde jiného investora (většího blázna), kterému by aktivum prodal. Tento cyklus bláznů a ještě větších bláznů žene nahoru ceny na daném trhu a tím nafukuje tržní bublinu. Největším bláznem je poslední kupec, který už nedokáže najít investora, který by měl zájem o koupi. Především v případě, že tržní bublina následně praskne a tržní hodnota aktiva se propadne, se poslední investor může v angličtině označovat jako „bagholder“. Toto je hovorový výraz vypůjčený z kriminálního slangu, který označuje největšího blázna, který skončil s „pytlem“ nyní bezcenných aktiv.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us