23
November
2022

Green bond /

Zelený dluhopis

Business Term of the Day

Definition

A green bond is a fixed-income financial instrument issued to fund projects and businesses that benefit the environment and climate or that support sustainable resources.

Example sentence

Since 2008, the World Bank issued approximately USD 18 billion equivalent in Green Bonds through over 200 bonds in 25 currencies. (From www.treasury.worldbank.org on 10 November 2022)

Comment

In 2007, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) linked global warming to human activity, and the idea of creating green bonds emerged in Scandinavia that very year. The first green bond was issued by the World Bank in 2008. Since then, green bonds have been rapidly growing in popularity, resulting in the creation of additional theme bonds, such as sustainability bonds. Green bonds’ aim is to mobilize global capital for climate benefit. Transparency is one of the major benefits of green bonds. Investors typically see where their money is going, and they can choose what projects and/or companies to support. Increased demand for green bonds is pushing more companies to concentrate on environmental aspects of their projects. A drawback of this arrangement, however, is a tendency for some companies to engage in greenwashing, and so the true ecological benefit of some projects may be debatable. Green bonds must, therefore, be subject to external verification (second-party independent review) to ensure their use to produce environmental benefits.

Definice

Zelený dluhopis je finanční nástroj s pevným výnosem, jenž se vydává za účelem financování projektů a společností prospívajících životnímu prostředí a klimatu nebo podporujících udržitelné zdroje.

Příklad použití ve větě

Od roku 2008 vydala Světová banka zelené dluhopisy v hodnotě přibližně 18 miliard amerických dolarů prostřednictvím více než 200 dluhopisů v pětadvaceti měnách.

Poznámka

V roce 2007 Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) propojil globální oteplování s lidskou činností, a ten samý rok se ve Skandinávii objevil nápad na vytvoření zelených dluhopisů. První zelený dluhopis vydala Světová banka v roce 2008. Od té doby zelené dluhopisy rychle nabírají na popularitě a jako následek toho vznikají i další tematické dluhopisy jako třeba udržitelné dluhopisy. Zelené dluhopisy mají za cíl zmobilizovat světový kapitál ve prospěch klimatu. Jednou z hlavních výhod zelených dluhopisů je transparentnost. Investoři tak obvykle vědí, kam jejich peníze jdou, a mohou si vybrat, jaké projekty a/nebo společnosti podpoří. Zvýšená poptávka po zelených dluhopisech tlačí další společnosti, aby se soustředily na ekologický aspekt svých projektů. Nevýhodou takového jednání však je, že některé společnosti tíhnou k natírání nazeleno a ekologický přínos jistých projektů tak může být diskutabilní. I proto musí být zelené dluhopisy podrobené externímu prověření (nezávislému posudku druhé strany), aby se zajistil jejich přínos pro životní prostředí.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us