28
February
2022

Green Deal /

Zelená dohoda

Business Term of the Day

Definition

The Green Deal, or European Green Deal, is a plan for transforming the European Union so that it will be climate neutral by 2050.

Example sentence

Under some circumstances, the Green Deal considers nuclear energy and natural gas to be clean sources of energy that should enable a smooth transition to renewable resources.

Comment

The Green Deal is a set of documents prepared by the European Commission and approved by EU member states aiming for Europe to be the first climate neutral continent in the world. Its main sub-goal is to lower greenhouse gas emission by 55% by 2030 in comparison to 1990. This should be achieved by investing into research of new clean technologies, improving energy efficiency, moving the energy sector toward cleaner production of energy generally, changing the ways of transportation to produce less CO2, and supporting the circular economy and sustainable agriculture, among others. The plan is very ambitious, but, with a view to Russia’s attacking Ukraine in February 2022, some people insist that the plan needs to be revised and favor a faster track to energy independence from Russia over ecological goals.

Definice

Green Deal nebo-li Evropská zelená dohoda je plán transformace Evropské Unie tak, aby byla do roku 2050 klimaticky neutrální.

Příklad použití ve větě

Za určitých okolností považuje Green Deal jadernou energii a plyn za čisté zdroje energie, které by měly umožnit plynulý přechod na obnovitelné zdroje.

Poznámka

Zelená dohoda je soubor dokumentů připravených Evropskou komisí a schválených členskými státy, jejichž cílem je, aby se Evropa stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. Jejím hlavním dílčím cílem je snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Toho by mělo být dosaženo investicemi do výzkumu a nových čistých technologií, zvýšením energetické účinnosti a posunem energetického sektoru směrem k čistší výrobě energie obecně, změnou způsobů dopravy tak, aby produkovala méně CO2, podporou oběhového hospodářství, udržitelného zemědělství atp. Plán je velmi ambiciózní, ale po útoku Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 někteří trvají na tom, že plán by bylo třeba revidovat a upřednostnit rychlejší energetickou nezávislost na Rusku před ekologickými cíli.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us