22
September
2021

Green roof /

Zelená střecha

Business Term of the Day

Definition

A green roof is one covered with a layer of soil enabling plants to grow on top of a building.

Example sentence

The global market for green roofs is expected to grow at double-digit rates over the next several years.

Comment

Among other reasons, green roofs are promoted as part of desirable green infrastructure in cities. Although installation of a green roof is more expensive than putting on a traditional roof, the costs might well be recovered in the future in the form of energy savings. This is because a green roof provides both insulation in winter and a heat barrier in summer. Other advantages of green roofs include their contribution to mitigating the urban heat island effect, better stormwater management options, improved air quality, increased biodiversity in cities, and a more pleasant environment for the inhabitants. Properties with green roofs also tend to sell at higher prices in some markets.

Definice

Zelená střecha je střecha pokrytá vrstvou zeminy, která umožňuje pěstování rostlin na vrchní části budovy.

Příklad použití ve větě

U globálního trhu se zelenými střechami se v příštích letech očekává dvojciferný růst.

Poznámka

Zelené střechy jsou propagovány mimo jiné jako součást velmi potřebné zelené infrastruktury ve městech. Instalace zelené střechy je sice dražší než instalace tradiční střechy, ale náklady by se měly v budoucnu vrátit v podobě energetických úspor budovy. Zelená střecha totiž poskytuje izolaci v zimě, zatímco v létě působí jako bariéra proti teplu. Mezi další výhody zelených střech patří to, že přispívají ke zmírnění efektu městského tepelného ostrova, nabízejí lepší možnosti hospodaření s dešťovou vodou, zlepšují kvalitu ovzduší a biologickou rozmanitost ve městech a nabízejí příjemnější prostředí pro obyvatele. Nemovitosti se zelenými střechami se rovněž na některých trzích prodávají za vyšší ceny.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us