28
February
2017

Growth driver /

Růstový faktor

Business Term of the Day

Definition

A growth driver is a factor that significantly contributes to growth in a company’s sales, earnings or income.

Example sentence

Stark Industries’ CEO stated that the introduction of a new generation of drones to the market will be the company’s major growth driver next year.

Comment

Growth drivers may be divided into two main categories depending on whether they impact top-line growth (i.e., sales or revenues) or solely bottom-line growth (i.e., profits). Drivers of top-line growth may include introduction of a new or improved product or acquisition of a newly served customer segment. Bottom-line growth, on the other hand, might be driven, for example, by various cost-savings measures. Growth drivers need not originate from the company itself but may result from external circumstances, such as weakened competition or new legislation enabling previously impossible expansion. On the other hand, causes of unfavorable developments are called negative drivers and may include litigations in which a company is involved or broader market inefficiencies.

Definice

Růstový faktor je činitel, který významně přispívá k růstu tržeb, příjmů nebo zisku společnosti.

Příklad použití ve větě

Generální ředitel společnosti Stark Industries uvedl, že uvedení nové generace dronů na trh bude hlavním růstovým faktorem společnosti v příštím roce.

Poznámka

Také se označuje jako hybatel růstu nebo hnací síla růstu. Růstové faktory lze rozdělit do dvou hlavních kategorií, podle toho, jestli mají dopad na top-line růst (tj. tržby nebo výnosy) nebo výhradně na bottom-line růst (tj. zisky). Faktory top-line růstu mohou zahrnovat zavedení nového nebo vylepšeného produktu nebo akvizici nově obsluhovaného segmentu zákazníků. Bottom-line růst oproti tomu může být poháněn různými úspornými opatřeními. Růstové faktory nemusí pocházet ze samotné společnosti, ale mohou být způsobeny vnějšími okolnostmi, jako například oslabenou konkurencí nebo novou legislativou, která umožňuje dříve nemožnou expanzi. Na druhou stranu příčiny nepříznivého vývoje se nazývají negativní faktory a mohou zahrnovat soudní spory, ve kterých se společnost angažuje i širší tržní neefektivnosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us