9
July
2019

Growth model /

Růstový model

Business Term of the Day

Definition

A company’s growth model is its medium- or long-term plan for expanding its business.

Example sentence

Surf&Turf reached another milestone in its growth model, having opened its first offshore fish farm in Southeast Asia.

Comment

Practically every company will have a different growth model, based upon its business concept, positioning, and strategy. In essence, however, to continue growing, a company must expand the number of customers it serves and the volume of orders per customer while retaining its existing customers. Growth models are of course more detailed than this, specifying what strategies to pursue for expanding the numbers of prospective clients addressed, increasing their conversion rate, maximizing benefits from word of mouth advertising, improving customer experience, and various other steps.

Definice

Růstový model společnosti je její střednědobý nebo dlouhodobý plán na rozšiřování jejího podnikání.

Příklad použití ve větě

Společnost Surf&Turf dosáhla dalšího milníku svého růstového modelu otevřením své první pobřežní rybí farmy v jihovýchodní Asii.

Poznámka

Prakticky každá společnost bude mít odlišný růstový model na základě svého podnikatelského konceptu, pozice a strategie. V zásadě však rostoucí společnost musí rozšířit počet zákazníků, které obsluhuje, a objem objednávek na zákazníka, a zároveň si udržet stávající zákazníky. Růstové modely jsou samozřejmě detailnější. Uvádějí, které strategie má sledovat, aby navýšila počet oslovených potenciálních klientů, zvýšila jejich míru konverze, maximalizovala přínosy z ústní reklamy, zlepšila zákaznickou zkušenost, a různé další kroky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us