15
July
2016

Haircut /

Zástřih

Business Term of the Day

Definition

A haircut on a loan is the difference between the face value of the loan and the amount creditors receive.

Example sentence

Despite Greece’s repeated calls to reduce the nominal value of its loans, its international creditors have rejected the possibility of a haircut and said that Greece will have to repay its loans in full.

Comment

The term haircut is associated mostly with creditors’ loss vis-à-vis face value as a result of a loan restructuring (e.g., a sovereign debt writedown). In this sense, to take a haircut means to suffer a loss. The term originated from financing where it represents the difference between an asset’s market value and the amount of a loan using that asset as collateral. In this sense, creditors require haircuts to protect themselves in case the asset’s market value changes before the loan is repaid. The asset’s perceived risk will determine the size of the haircut, with less risky assets loaned at closer to their market value.

Definice

Zástřih půjčky je rozdíl mezi nominální hodnotou půjčky a částkou, kterou obdrží věřitelé.

Příklad použití ve větě

Navzdory opakovaným požadavkům Řecka na snížení nominální hodnoty jejích dluhů odmítli její mezinárodní věřitelé možnost zástřihu a řekli, že Řecko bude muset své dluhy zaplatit v plné výši.

Poznámka

Termín zástřih (i v češtině „haircut“) je nejvíce spojen se ztrátou věřitele oproti nominální hodnotě v důsledku restrukturalizace dluhu (např. odepisování státního dluhu). V tomto významu fráze take a haircut znamená utrpět ztrátu. Tento termín pochází z finančnictví, kde představuje rozdíl mezi tržní hodnotou aktiva a výší půjčky, která využívá dané aktivum jako zajištění. V tomto smyslu věřitelé požadují zástřihy, aby je ochránily v případě změny tržní hodnoty aktiva před splacením půjčky. Domnělé riziko aktiva určí velikost zástřihu a méně riziková aktiva se půjčují za hodnotu bližší tržní hodnotě.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us