26
January
2018

Halo effect /

Haló efekt

Business Term of the Day

Definition

Halo effect is a form of cognitive bias wherein an entity perceived positively in one area is also viewed more favorably in other, unrelated areas.

Example sentence

Mr. Grump is using the repeated references to his successes as a TV personality to invoke a halo effect in order to help establish his position as a successful businessman.

Comment

The halo effect has been documented in various fields such as politics, business, human resources, education, and even criminal proceedings. For example, attractive people are more frequently perceived as honest, students outstanding in one skill are graded more favorably in other skills, and investors tend to form more positive opinions of companies they first saw in a positive context. An opposite effect, called the horns effect, also applies: people tend to think unfavorably of entities about which they had formed negative opinions. These two effects have in fact been summarized by the common phrase “first impressions count.” Such bias is related to certain other cognitive errors humans commonly succumb to, such as prejudices, survival bias, association fallacy, and confirmation bias.

Definice

Haló efekt je forma kognitivního klamu, v rámci nějž se na osobu, která je vnímána pozitivně v jedné oblasti, nahlíží příznivěji také v ostatních, nesouvisejících oblastech.

Příklad použití ve větě

Pan Grump využívá opakovaná prohlášení týkající se jeho úspěchů jako televizní osobnosti, aby vzbudil haló efekt, což má pomoci vybudovat jeho pozici úspěšného byznysmena.

Poznámka

Haló efekt (v angličtině doslova „efekt svatozáře“) byl zdokumentován v různých oblastech, například politice, byznysu, lidských zdrojích, vzdělávání, a dokonce trestním řízení. Například atraktivní lidé jsou častěji vnímáni jako poctiví, studenti vynikající v jedné dovednosti jsou známkování příznivěji v ostatních dovednostech, a investoři si tvoří pozitivnější názory na společnosti, které poprvé viděli v pozitivním kontextu. Platí také opačný efekt, nazývaný „efekt rohů“: lidé spíše vnímají nepříznivě osoby, na které už si vytvořili negativní názor. Ve skutečnosti tyto dva efekty již shrnula běžná fráze „první dojem rozhoduje“. Tento klam souvisí s určitými dalšími kognitivními chybami, kterým lidé běžně podléhají, jako jsou předsudky, klam přeživších, klamné propojení, a konfirmační zkreslení.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us