20
April
2018

Hard costs /

Tvrdé náklady

Business Term of the Day

Definition

Hard costs are costs for “hard” assets, such as building materials, machinery, land, and construction outlays.

Example sentence

In its effort to reduce costs, IceBaby has focused on decreasing hard costs, and this brought about a substantial increase in efficiency.

Comment

Hard costs, also referred to as “brick-and-mortar costs,” can be contrasted to soft costs, which entail, for example, legal, administrative, design, architecture, and financial costs. The distinction is most frequently applied in the construction sector and used for outlining project budgets, but it also is informative for many other businesses. Hard costs usually account for 70–80% of total project costs for a construction project.

Definice

Tvrdé náklady jsou náklady za „tvrdá“ aktiva jako stavební materiály, stroje, pozemky, a výdaje na výstavbu.

Příklad použití ve větě

Ve své snaze snížit náklady se společnost IceBaby zaměřila na snížení tvrdých nákladů, což následně způsobilo podstatné zvýšení efektivity.

Poznámka

Tvrdé náklady, také nazývané „náklady na maltu a cihly“ lze postavit do protikladu k měkkým nákladům, které zahrnují například právní, administrativní, designové, architektonické a finanční náklady. Toto rozdělení se nejčastěji aplikuje ve stavebnictví a používá se pro vytváření rozpočtů na projekt, ale je užitečné také pro řadu dalších podniků. Tvrdé náklady obvykle tvoří 70-80% celkových projektových nákladů na stavební projekt.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us